Internetowy Kwartalnik ‚Szafa’ zamieszcza
w najnowszym numerze wywiad pt.
Jack Sparrow spotyka Adama
Mickiewicza
,
który przeprowadził ze mną Marek Doskocz
oraz trzy wiersze z Elegii dla Iana Curtisa.
Recenzję tomiku można znaleźć na blogu kobiekcje.