pisze na swoim blogu Przemysław Dakowicz. To zapowiedź dłuższego szkicu o Elegii dla Iana Curtisa, który ukaże się wkrótce w Toposie.
Fragment prywatnego listu do mnie sprzed dwóch lat o Elegii publikuje Jarosław Jakubowski.