Arterie nr 8

W numerze 8 „Arterii” można m.in. znaleźć mój poemat Kutabuk.